Klientská zóna

Ponuka

O nás

Spoločnosť Bytospráva, s.r.o. vznikla dňa 09.08.1993 zápisom do Obchodného registra SR pod pôvodným menom GASA, s.r.o. Zmena názvu spoločnosti v januári 2003 na Bytospráva, s.r.o. vyplývala z prevažujúcej činnosti spoločnosti - správy bytov a nebytových priestorov.

Čítať viac

Ekonomické činnosti

Každému bytovému domu je pridelený ekonóm, ktorý je nielen kontaktnou osobou pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bežných ekonomických záležitostiach, ale je priamo zodpovedný za vedenie ekonomickej agendy.

Čítať viac

Technické činnosti

Každému spravovanému domu je pridelený technik - správca, ktorý je základnou kontaktnou osobou pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v záležitostiach technických, prevádzkových a priamo zodpovedá za technicko-prevádzkovú agendu.

Čítať viac

Prevádzkové činnosti

Bývanie bez starosti - bývanie s nami. Z tohoto motta vyplýva zameranie našej spoločnosti v prevádzkovej oblasti. Preberieme kontrolu nad všetkými prevádzkovými procesmi, s ktorými sa vlastníci denne priamo stretávajú. S týmto súvisí aj naša vízia spočívajúca v neustálom rozširovaní spektra zabezpečovaných služieb.

Čítať viac

Právne činnosti

Právne činnosti správy bytového domu majú na starosti v našej spoločnosti právnici vykonávajúci svoju činnosť na úseku zmlúv a vymáhania pohľadávok. Náplňou práce uvedených pracovníkov je spisovanie Zmlúv o výkone správy a dodatkov k týmto zmluvám, vypracovanie a pripomienkovanie nájomných a obchodných zmlúv.

Čítať viac

Klientská zóna

Pre každého zákazníka ponúkame taktiež prístup do klientskej zóny jeho domu kde bude mať prístup ku všetkým dokumentom, novinkám a informáciám, ktoré sú spojené s daným domom.

Čítať viac

Štatistiky

Rokov sme tu pre Vás
Spravujeme domov
Spravujeme bytov a NP