Klientská zóna

Klientská zóna

Upozornenie

Táto klientská zóna slúži len pre aktuálnych vlastníkov bytov a nebytových priestorov v nami spravovaných objektoch.
Prosíme Vás, aby ste sa nepokúšali využívať klientskú zónu v prípade, že naším zákazníkom nie ste. V súčasnosti ju postupne napĺňame dátami.
Využívať ju môžete po zaregistrovaní prostredníctvom Vášho variabilného symbolu platieb za byt, e-mailovej adresy a Vami určeného ľubovolného hesla.
Prihlásiť sa môžete pod Vašim variabilným symbolom alebo e-mailovou adresou a Vašim heslom.
---
V prípade, že sa neviete prihlásiť do systému, prosím znovu sa zaregistrujte!  Pri výpadku dát zo začiatku decembra 2022 sa vymazali u väčšiny klientov Vaše registračné dáta. Ďakujem za pochopenie.
Minimálny počet znakov je 5, Povolené znaky (a..z, A..Z, 0..9 bez diakritiky), Medzery budú odstránené
Zadávajte správny tvar, nieco@webstranka.tld
Minimálny počet znakov je 5, Medzery budú odstránené
Musí sa zhodovať
Kliknutím SEM zobrazíte podmienky

Upozornenie

Táto klientská zóna slúži len pre aktuálnych vlastníkov bytov a nebytových priestorov v nami spravovaných objektoch.
Prosíme Vás, aby ste sa nepokúšali využívať klientskú zónu v prípade, že naším zákazníkom nie ste. V súčasnosti ju postupne napĺňame dátami.
Využívať ju môžete po zaregistrovaní prostredníctvom Vášho variabilného symbolu platieb za byt, e-mailovej adresy a Vami určeného ľubovolného hesla.
Prihlásiť sa môžete pod Vašim variabilným symbolom alebo e-mailovou adresou a Vašim heslom.
---
V prípade, že sa neviete prihlásiť do systému, prosím znovu sa zaregistrujte!  Pri výpadku dát zo začiatku decembra 2022 sa vymazali u väčšiny klientov Vaše registračné dáta. Ďakujem za pochopenie.