Klientská zóna

Úvod

Úvod

Vitajte na stránkach spoločnosti Bytospráva, s.r.o. Veríme, že si naše www stránky obľúbite a budete ich aktívne využívať. Stránky priebežne dopĺňame informáciami, najmä dokumentmi určenými pre prihlásených užívateľov (vlastníkov bytov a nebytových priestorov). Prihlásení registrovaní užívatelia si môžu nájsť a stiahnuť aktuálne informácie, týkajúce sa správy ich domu. Sú tu kópie zápisníc a zmlúv, aktuálne informácie z účtovníctva domu a stav FPÚaO. Registrovať do systému sa môžete v časti Klientská zóna individuálne s použitím Vášho variabilného symbolu, pod ktorým Vás evidujeme a ktorý používate pri úhrade platieb za Váš byt alebo NP.

Novinky

Zrušené stránkové hodiny

Zrušené stránkové hodiny

Oznamujem týmto všetkým vlastníkom bytov a NP, že z dôvodu spracovávania a distribúcie ročných vyúčtovaní budú zrušené stránkové hodiny dňa :
v stredu 24.5.2023
v stredu 31.5.2023

Čítať viac

Váš partner pre správu nehnuteľnosti

Ako správcovská spoločnosť zaoberajúca sa správou bytov a nebytových priestorov (ku dňu 28.02.2018 spravujeme 69 bytových a nebytových domov, čo predstavuje takmer 2500 bytov a nebytových priestorov) Vám ponúkame výkon správy, vychádzajúcou z dlhoročnej skúsenosti pracovníkov spoločnosti v oblasti správy bytov, z požiadaviek vlastníkov na správu i z platných legislatívnych predpisov. Strategickým cieľom firmy Bytospráva, s.r.o. je zabezpečovať všetky činnosti spojené so správou bytov a nebytových priestorov v bytových domoch – a to od ekonomických, technických, právnych činností až po havarijnú službu.