Klientská zóna

Úvod

Úvod

Vitajte na stránkach spoločnosti Bytospráva, s.r.o. Veríme, že si naše www stránky obľúbite a budete ich aktívne využívať. Stránky priebežne dopĺňame informáciami, najmä dokumentmi určenými pre prihlásených užívateľov (vlastníkov bytov a nebytových priestorov). Prihlásení registrovaní užívatelia si môžu nájsť a stiahnuť aktuálne informácie, týkajúce sa správy ich domu. Sú tu kópie zápisníc a zmlúv, aktuálne informácie z účtovníctva domu a stav FPÚaO. Registrovať do systému sa môžete v časti Klientská zóna individuálne s použitím Vášho variabilného symbolu, pod ktorým Vás evidujeme a ktorý používate pri úhrade platieb za Váš byt alebo NP.

Novinky

Technické odd. na Nobelovej 26!

Technické odd. na Nobelovej 26!

Dovoľujeme si upozorniť našich ctených klientov, že technické oddelenie (nahlasovanie havárií, porúch, technických nedostatkov, obnova a údržba domov...) našej spoločnosti sídli v inej budove ako odd. bytovej evidencie a ekonomiky domov.

Čítať viac

Váš partner pre správu nehnuteľnosti

Ako správcovská spoločnosť zaoberajúca sa správou bytov a nebytových priestorov (ku dňu 28.02.2018 spravujeme 69 bytových a nebytových domov, čo predstavuje takmer 2500 bytov a nebytových priestorov) Vám ponúkame výkon správy, vychádzajúcou z dlhoročnej skúsenosti pracovníkov spoločnosti v oblasti správy bytov, z požiadaviek vlastníkov na správu i z platných legislatívnych predpisov. Strategickým cieľom firmy Bytospráva, s.r.o. je zabezpečovať všetky činnosti spojené so správou bytov a nebytových priestorov v bytových domoch – a to od ekonomických, technických, právnych činností až po havarijnú službu.