Klientská zóna

O nás

Spoločnosť Bytospráva, s.r.o. vznikla dňa 09.08.1993 zápisom do Obchodného registra SR pod pôvodným menom GASA, s.r.o. Zmena názvu spoločnosti v januári 2003 na Bytospráva, s.r.o. vyplývala z prevažujúcej činnosti spoločnosti - správy bytov a nebytových priestorov. Ku dňu 31.10.2016 spoločnosť má v správe 69 bytových i nebytových domov, čo predstavuje takmer 2500 bytov a nebytových priestorov. Dnešná Bytospráva, s.r.o. je modernou a dynamickou spoločnosťou, vychádzajúcou z dlhoročných skúseností našich pracovníkov, znalosti výkonu správy, ktorá ponúka vlastníkom všetky služby spojené s výkonom správy, zohľadňujúce ich požiadavky.