Klientská zóna

Technické činnosti

Každému spravovanému domu je pridelený technik - správca, ktorý je základnou kontaktnou osobou pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v záležitostiach technických, prevádzkových a priamo zodpovedá za technicko-prevádzkovú agendu.