Klientská zóna

Zrušené stránkové hodiny

Zrušené stránkové hodiny

Dovoľujeme si Vám týmto oznámiť, že z dôvodu čerpania dovoleniek našimi pracovníkmi budú v pondelok dňa 30.10.2023 zrušené stránkové hodiny.
Keďže dňa 1.11.2023 je sviatok, najbližšie stránky budú vybavované až v pondelok 6.11.2023.
Za porozumenie ďakujeme
Lackovič

Komentráre