Klientská zóna

Zmena ceny vody

Zmena ceny vody

Vážení klienti!
Na základe oznámenia spoločnosti Bratislavské vodárenská, a.s. sa od 24.1.2023 zvyšuje cena vodného-stočného z pôvodných 2,44464 €/m3 na novú cenu 2,79312 €/m3. Takisto sa mení stočné za dažďovú (zrážkovú) vodu z pôvodných 1,1982 €/m3 na novú cenu 1,35012 €/m3.
Ďakujeme za pochopenie!

Komentráre