Klientská zóna
Zväčšiť mapu Späť
Bytov: 12
NP: 0
Garáží: 0
Účtovníčka: Katarína Pápayová

Trnavská cesta 40, Bratislava II, Ružinov