Klientská zóna

Technické odd. na Nobelovej 26!

Technické odd. na Nobelovej 26!

Dovoľujeme si upozorniť našich ctených klientov, že technické oddelenie (nahlasovanie havárií, porúch, technických nedostatkov, obnova a údržba domov...) našej spoločnosti sídli v inej budove ako odd. bytovej evidencie a ekonomiky domov. Našich technických pracovníkov (p. Satmáry, p. Lackovič ml., p. Kocianová) môžete osobne kontaktovať v kancelárii na Nobelovej 26, Bratislava, bližšie viď záložku KONTAKT.
Ekonomická agenda a evidencia bytových domov zostáva na pôvodnej adrese na Nobelovej 1, Bratislava.

Komentráre