Klientská zóna
Zväčšiť mapu Späť
Bytov: 0
NP: 18
Garáží: 0
Účtovníčka: Katarína Pápayová

Medicínske centrum Teslova 33, Bratislava II, Ružinov