Klientská zóna
Zväčšiť mapu Späť
Bytov: 132
NP: 3
Garáží: 0
Účtovníčka: Ing. Vanda Kertiová

Jasovská 2,4, Bratislava V, Petržalka


Rok kolaudácie : 1982
V správe od: 7/2006
Bytový dom prešiel v roku 2009 rozsiahlou rekonštrukciou pozostávajúcou zo zateplenia obvodového plášťa, odstránením systémových porúch loggií a vysunutého schodiska( PS stavby, s.r.o.), výmenou výťahov(Liftstav, s.r.o.) a stúpacích rozvodov vody a kanalizácie( Homola).
Táto rekonštrukcia bola financovaná pomocou úveru zo ŠFRB ,úveru zo SZRB, a.s. a vlastných zdrojov.
V roku 2013 sa zrealizovalo zateplenie strechy bytového domu( Izorest, s.r.o.) a výmena dvoch vchodových brán v suteréne( Morgan steel, s.r.o.).