Klientská zóna
Zväčšiť mapu Späť
Bytov: 73
NP: 0
Garáží: 0
Účtovníčka: Ing. Vanda Kertiová

Hanulova 7, Bratislava IV, Dúbravka


Spoločenstvo vlastníkov bytov Hanulova 7
ekonomická správa od : 01/2020