Klientská zóna

Zrušené stránkové hodiny

Zrušené stránkové hodiny

Oznamujem týmto všetkým vlastníkom bytov a NP, že z dôvodu mimoriadnej situácie v Slovenskej republike v súvislosti so šírením koronavírusu budú v našej spoločnosti zrušené  stránkové hodiny až do odvolania.

Naši pracovníci budú vybavovať v prípade neodkladnej potreby Vaše požiadavky iba neosobnou, t.j. písomnou komunikáciou – prostredníctvom e-mailu, poštou, prípadne vhodením podkladov do poštovej schránky našej spoločnosti.

Ďakujem pekne za pochopenie.

S pozdravom

Ing. Stanislav Lackovič - konateľ

Komentráre