Klientská zóna

Úvod

Úvod

Vitajte na stránkach spoločnosti Bytospráva, s.r.o. Veríme, že si naše www stránky obľúbite a budete ich aktívne využívať. Stránky priebežne dopĺňame informáciami, najmä dokumentmi určenými pre prihlásených užívateľov (vlastníkov bytov a nebytových priestorov). Prihlásení registrovaní užívatelia si môžu nájsť a stiahnuť aktuálne informácie, týkajúce sa správy ich domu. Sú tu kópie zápisníc a zmlúv, aktuálne informácie z účtovníctva domu a stav FPÚaO. Registrovať do systému sa môžete v časti Klientská zóna individuálne s použitím Vášho variabilného symbolu, pod ktorým Vás evidujeme a ktorý používate pri úhrade platieb za Váš byt alebo NP.

Novinky

Zrušené stránkové hodiny - dovolenky

Zrušené stránkové hodiny - dovolenky

Z dôvodu čerpania dovoleniek budú zrušené stránkové hodiny na Nobelovej 1 (ekonomika a evidencia) v dňoch od 20.7. do 31.7.2020 a na Nobelovej 26 (technické oddelenie) v dňoch od 6.7. do 10.7.2020 a od 10.8. do 14.8.2020.

Čítať viac
Technické odd. na Nobelovej 26!

Technické odd. na Nobelovej 26!

Dovoľujeme si upozorniť našich ctených klientov, že technické oddelenie (nahlasovanie havárií, porúch, technických nedostatkov, obnova a údržba domov...) našej spoločnosti sídli v inej budove ako odd. bytovej evidencie a ekonomiky domov.

Čítať viac

Váš partner pre správu nehnuteľnosti

Ako správcovská spoločnosť zaoberajúca sa správou bytov a nebytových priestorov (ku dňu 28.02.2018 spravujeme 69 bytových a nebytových domov, čo predstavuje takmer 2500 bytov a nebytových priestorov) Vám ponúkame výkon správy, vychádzajúcou z dlhoročnej skúsenosti pracovníkov spoločnosti v oblasti správy bytov, z požiadaviek vlastníkov na správu i z platných legislatívnych predpisov. Strategickým cieľom firmy Bytospráva, s.r.o. je zabezpečovať všetky činnosti spojené so správou bytov a nebytových priestorov v bytových domoch – a to od ekonomických, technických, právnych činností až po havarijnú službu.