Klientská zóna

Klientská zóna sfunkčnená.

Klientská zóna sfunkčnená.

Klientská zóna pre vlastníkov bytov je po poruche (18.02.2019) plne funkčná. Je však potrebné sa znovu zaregistrovať, aj tí vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorí už boli v minulosti registrovaní. Za jej dočasnú nefunkčnosť sa ospravedlňujeme.

Komentráre