Klientská zóna

Klientská zóna

Upozornenie

Klientská zóna pre vlastníkov bytov je po poruche (18.02.2019) plne funkčná. Je však potrebné sa znovu zaregistrovať, aj tí vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorí už boli v minulosti registrovaní.

Táto klientská zóna slúži len pre aktuálnych vlastníkov bytov a nebytových priestorov v nami spravovaných objektoch.
Prosíme Vás, aby ste sa nepokúšali využívať klientskú zónu v prípade, že naším zákazníkom nie ste. V súčasnosti ju postupne napĺňame dátami.
Využívať ju môžete po zaregistrovaní prostredníctvom Vášho variabilného symbolu platieb za byt, e-mailovej adresy a Vami určeného ľubovolného hesla.
Prihlásiť sa môžete pod Vašim variabilným symbolom alebo e-mailovou adresou a Vašim heslom.
Minimálny počet znakov je 5, Povolené znaky (a..z, A..Z, 0..9 bez diakritiky), Medzery budú odstránené
Zadávajte správny tvar, nieco@webstranka.tld
Minimálny počet znakov je 5, Medzery budú odstránené
Musí sa zhodovať
Kliknutím SEM zobrazíte podmienky

Upozornenie

Klientská zóna pre vlastníkov bytov je po poruche (18.02.2019) plne funkčná. Je však potrebné sa znovu zaregistrovať, aj tí vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorí už boli v minulosti registrovaní.

Táto klientská zóna slúži len pre aktuálnych vlastníkov bytov a nebytových priestorov v nami spravovaných objektoch.
Prosíme Vás, aby ste sa nepokúšali využívať klientskú zónu v prípade, že naším zákazníkom nie ste. V súčasnosti ju postupne napĺňame dátami.
Využívať ju môžete po zaregistrovaní prostredníctvom Vášho variabilného symbolu platieb za byt, e-mailovej adresy a Vami určeného ľubovolného hesla.
Prihlásiť sa môžete pod Vašim variabilným symbolom alebo e-mailovou adresou a Vašim heslom.